The Laebel, gevestigd aan Dennendreef 2, 2920 Kalmthout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.thelaebel.be/
hello@thelaebel.be
Dennendreef 2, 2920 Kalmthout

Persoonsgegevens die wij verwerken

The Laebel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

The Laebel heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij hiervoor expliciete toestemming werd gegeven door ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@thelaebel.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

The Laebel verwerkt uw persoonsgegevens in de eerste plaats nadat u hiervoor uw toestemming heeft gegeven, meerbepaald voor volgende doeleinden:

 • – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • – Aanmaken van een account op onze website mogelijk te maken;
 • – Informatie aan u verschaffen over wijzigingen van onze producten;

The Laebel verwerkt daarnaast ook uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit en dit voor volgende doeleinden:

 • – Afleveren van goederen;
 • – Afhandelen van uw betaling;
 • – Contact met u opnemen via telefoon of via email in verband met uw bestelling;

The Laebel verwerkt tenslotte ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The Laebel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

The Laebel verkoopt uw gegevens niet aan derden. We verstrekken deze uitsluitend aan derde partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. The Laebel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gebruikte verwerkers: Bpost.

Cookies die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. The Laebel gebruikt zowel functionele, analytische als tracking cookies.

In de eerste plaats gebruikt The Laebel cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Daarnaast plaatst The Laebel cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door The Laebel.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hello@thelaebel.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u steeds een kopie van een identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit kan zowel uw identiteitskaart, paspoort als bijvoorbeeld uw rijbewijs zijn. In deze kopie is het belangrijk dat voornamelijk uw naam en geboortedatum zichtbaar is, en al de rest maakt u zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar ten minste binnen 30 dagen, op uw verzoek.

The Laebel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Laebel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hello@thelaebel.be.